main-content

Begeleiding voor inwoners Groningen & Noord- en Midden Drenthe


Jeugdwet 

Een begeleidingstraject gericht op het gezinssysteen, voor ouder(s),  jongeren en kinderen. Hiervoor wordt om een verwijsbrief van de huisarts  verzocht. In overleg wordt vastgesteld welke vorm van ondersteuning gewenst is. Geen eigen bijdrage. 


WMO 

Individuele begeleiding vanaf 18 jaar. Het aanvragen en de vorm van begeleiding gaat in overleg met uw gemeente. 


____________________________________________________

Begeleiding voor inwoners gemeente Haren  


5-10 kosteloze gesprekken & kosteloze deelname voor ouders aan de cursus Mindful Opvoeden

Voor gezinssysteem en opvoedondersteuning & begeleiding voor jongeren & kinderen. Aanmelding is rechtstreeks bij Tressan mogelijk, telefonisch of per email, of middels verwijzing van wijkteam, cjg of huisarts._____________________________________________________

Particulier Tarief

Bel of mail voor info

Zorgverzekering

Vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering is niet mogelijk. Registratie 

Tressan is HBO geregistreerd. 

De praktijk heeft een coachregistratie bij de beroepsvereniging de NFG inclusief registratie Wkkgz


NFG Licentienummer:  7005026851 

AGB-Code:   90050955

SKJ aanmeldnummer: 100020295